telecos.cat

JUL 1 2022

By ESS Team

Al Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) trobem alguns exemples que reflecteixen com es poden emprar les tecnologies digitals per accelerar la transició a un món més sostenible.