CALIOPE: supercomputació per a millorar la qualitat de l’aire

2021-07-01 -

Revista de Tecnologia

, 9, 45-53

Cánovas, J.L., Terrado, M., & Soret, A.

https://doi.org/10.2436/20.2004.01.29.